Realizujeme výmenu poškodených podlahových krytín PVC na schodišťi a chodbách bytových domov a opravu poškodených betonov nivelačnou hmotou.

Realizácia schodov z plávajúcej podlahy.

 
Schody z plávajúcej podlahy